Odpowiedzialność

Receptury i koktajle opracowane przez DETOXIKATE nie powinny być interpretowane jako porady lekarza. DETOXIKATE i Katarzyna Knioła nie ponoszą odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji jakiegokolwiek rodzaju wynikającego bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony i dostępnych zestawów. Jeśli chorujesz lub podejrzewasz u siebie jakiekolwiek schorzenie, przed zastosowaniem diety skonsultuj się z lekarzem.